Ragnar Skanåkers krönika: Rikspolisdiktatur ?


Rikspolisstyrelsens regelmakare Claes-Bertil Johansson motarbetar idrottsskytte. Det bekräftades slutgiltigt när han såg till att ingen enda svensk pistolskytt fick åka till OS i Aten, trots att det fanns flera meriterade skyttar. Detta faktum har hamnat i skuggan av att den maktfullkomlige Johansson stoppade mitt deltagande, trots att jag hade en särskild, personlig inbjudan från det internationella skytteförbundet om att få delta i OS.

Man märker mer och mer hur polisen, med stöd av Claes-Bertil Johanssons icke lagligen tillkomna regler om förvaring och larm, börjar förfölja vapenhistoriker.

Länge trodde man att i varje fall jägarna skulle gå fria, dom kunde inte Claes-Bertil rå på, deras organisationer var för starka. (Jägarna sänkte Leif G W Perssons vapenutredning för ca 15 år sedan med ransoneringsförslag på jaktvapen och förslag om KGB-metoder vid vapeninspektioner.) Men regelmakare Johansson på rikspolisstyrelsen är en nitisk och makthungrig man som inte ger sig.

Regelmakaren är själv jägare och bjuds på jakt av höjdare inom Svenska Jägareförbundet så nu går han någons ärenden och vill ha bort äldre jaktgevär. Med stöd av den privata föreningen Svenska Jägareförbundet anser regelmakaren att de lokala polismyndigheterna och domstolarna ska neka licens på sådana vapen som han inte gillar.

Den myndighet som fått regeringens uppdrag att avgöra vilka vapen och vilken ammunition som får användas till respektive jaktbyte (Naturvårdsverket) ska inte behöva få sin auktoritet ifrågasatt av en tjänsteman på en annan myndighet (Rikspolisstyrelsen). Och minst av allt med stöd av subjektiva värderingar hos en privat organisation som hyser agg till Naturvårdsverket, vars uppgift är att administrera jaktlagstiftningen och vara jaktmyndigheten i landet. En myndighetsuppgift som Svenska Jägareförbundet envetet suktat efter i decennier.

Det handlar om massor av miljoner för Svenska Jägareförbundet, som nu fått regelmakaren som inflytelserik lobbyist på sin sida. Svenska Jägareförbundet får ca 45 miljoner om året redan för viltvårdsarbete. Pengar som taxeras ut från landets jägare av staten via jaktkortet och sedan slussas till bl.a. Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket. Privat myndighetsutövning är förbjudet om inte riksdagen beslutat om sådan.

Det finns regler för hur en myndighet ska arbeta. Ofta har myndigheten en alldeles egen detaljerad förordning, men dessutom finns den generella Verksförordningen. Den ger klara riktlinjer för hur en myndighet ska agera. Myndigheten är ju i själva verket medborgarnas serviceorgan och dess verksamhet bekostas av medborgarna. Självfallet har medborgarna inget intresse av att finansiera en myndighet som är på väg att utveckla landet till en polisstat.

Vart är vi på väg när en rättsvårdande myndighet som Rikspolisstyrelsen åsidosätter lagarna? När gång efter annan domstolarna får konstatera att Rikspolisstyrelsens allmänna råd till polismyndigheterna saknar lagstöd. Om inte rikspolischef Stefan Strömberg inser vad regelmakaren håller på med och inte inser allvaret i att allmänhetens förtroende för polisen urholkas så måste ansvariga politiker gripa in.

Vad är det för riksdagspolitiker som inte vågar slå näven i bordet och säga att nu får det vara nog med vanstyre. De lagar som riksdagen stiftar ska respekteras och inte förvanskas till sitt innehåll.

Det är bra att agera kraftfullt för att komma åt terrorism och kriminalitet. Koncentrera kraften på det och sluta med klappjakten på Sveriges mest hederliga medborgare som råkar ha idrottsskytte, jakt/naturvård och vapenhistoria bland sina intressen. Det är inte där roten till det onda finns.

Kom ihåg detta på valdagen i september …

Hälsningar

Ragnar Skanåker