Inbrott med vapenstölder


Det finns i landet ca 4 miljoner bostäder i lägenheter, villor och fritidshus. Diagrammet nedan visar antalet stölder ur respektive bostad.

För år 2004 anmäldes totalt 28780 inbrott men i mindre än 1% av fallen ledde dessa inbrott till vapenstöld (273 tillfällen). Statistiken ger dock ingen siffra för hur många vapen som stals per tillfälle.

Om man utgår från att vapenägare rent statistiskt borde drabbas av inbrott i samma utsträckning som andra medborgare borde 10% av inbrotten ske hos vapenägare (det finns ca 10% vapenägare i landet). Men i endast 1% av alla inbrott tillgrips vapen.

Detta tyder på att vapenägare har en bra förvaring så att inte vapnen går att stjäla.