Smutskastning

Ett axplock av remissinstansernas svar har föranlett Rikspolisstyrelsen (RPS) att i sin TT-kommuniké antyda att svenska skytteorganisationer använder måltavlor som är "rasistiska, sexistiska eller föreställer barn" eller att man använder "levande eller döda djur" som måltavlor. Därför skulle nu de etiska kraven skärpas.

Denna insinuation är ytterligare ett exempel på RPS teknik att smutskasta idrottsskyttet. Det finns ingen form av organiserat skytte som använder måltavlor som är att hänföra till dessa kategorier. Detta var endast idéer om vad skytteorganisationerna själva ansåg vara exempel på oetiskt skytte men det betonades också, att man inte kände till några sådana fall.

Skulle en skytteorganisation till äventyrs använda något sådant skulle skyttarna säkerligen mangrant vända den ryggen. Och att använda levande djur som måltavla i skytte skulle definitivt falla under kategorin djurplågeri. Att skjuta på levande djur är förbehållet jakten och döda djur används ibland i forskningen, men det är en helt annan sak, det är inte målskytte.

Skytte är en fostrande idrott som inte kostar samhället stora pengar. Skytte kan bedrivas av alla, man som kvinna, och är oberoende av ålderstänkande. Skytte är den mest demokratiska idrottsform som finns och dessutom en av de största individuella idrotterna i världen, där Sverige har hållit sig väl framme i medaljstriderna.

RPS kontinuerliga förföljelse av skyttet börjar få motbjudande proportioner. Dessbättre fick TT-kommunikén, som spreds till många tidningar, ett skarpt genmäle i Expressen, signerat Mike Winnerstig, presstalesman för Svenska Pistolskytteförbundet.