Skanåkers krönika: Kritik manar till aktion!

Det finns flera sätt att bemöta kritik och de tre vanligaste är:
  1. Låtsas som om det regnar
  2. Resa taggar utåt
  3. Fråga sig själv om det ligger något i kritiken

Ansvarige utgivaren av tidningen Sportskytten tog inte in ett inlägg av mig med motivering att "det är inte något för oss". Reaktion 1 = låtsas som om det regnar.

Förbundets ordförande ringde och talade om att "nu har vi tagit vår hand ifrån dig". Reaktion 2 = taggarna utåt utan eftertanke. (Om jag minns rätt så har jag tillfört Förbundet långt över 1 million kronor samtidigt som jag själv betalat det mesta av min medaljskörd.)

När kommer reaktion 3?

Och varför denna arrogans och brist på analys? Jag är väl inte den ende som tycker annorlunda än polismästare Claes-Bertil Johansson. Är det bara mig som polismästaren inte har lyckats dupera?

Det är förödande att ha en chefstränare som agerar på ett för pistolskyttar negativt sätt. Läs krönikan i Vapenägaren 2-2005 där jag ger konkreta exempel på agerandet. Materialet sändes först till Förbundet men refuserades.

Jag kämpar för att förvaringsbestämmelser för klubbar, jägare och skyttar ska vara realistiska och att blyförbudet läggs där det hör hemma - i papperskorgen. Med andra ord: jag kämpar för idrottsskyttets överlevnad. En så framgångsrik och anrik sport förtjänar ett bättre öde än att trampas sönder av okunniga och illvilliga krafter.

Ni som sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse och Svenska Sportskytteförbundets styrelse: Betänk att Claes-Bertil Johanssons agerande spiller över på er andra och att det är så lätt att dra alla över en kam. Vad ni än gör får ni kritik därför att ni förknippas med polismästaren. Det är ju han som syns vid de flesta officiella framträdandena i vapenfrågor och det är han som är motorn i alla officiella förbud och organisationssträvanden.

Det finns två saker som Claes-Bertil Johansson kan göra för att rädda sitt anseende inom svenskt idrottsskytte:

  1. Göra avbön för att han medverkat till att ruinera pistolklubbarna med de nya förvaringsreglerna för vapen (som redan blivit ändrade, om än ofullständigt) och göra avbön för sitt dåligt genomtänkta förslag om vapengarderob för målskytte.
  2. Be sin bror Jörgen Johansson i Centerpartiet att lägga en motion i Riksdagen om att Telia först ska ta upp sina blykablar, sedan ska Svenska Kyrkan ta bort alla blyfönster i kyrkorna och industrin ta bort alla giftiga blyföreningar. När detta verkställts är jag beredd att köpa resonemanget att det är blyet man vill ha bort och inte vapnen.

Hälsningar

Ragnar Skanåker