Fråga till Justitieministern

Bengt-Anders Johansson (m) frågade 3 juni (2004/05:1786) justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för följderna av ett blyammunitionsförbud. Om det blir ett förbud måste stora mängder vapen bytas ut eftersom många vapen blir olämpliga. Vilka åtgärder ville justitieministern vidta för att se till att det avsätts medel för inlösen av vapen i så fall?

Vid pressläggningen hade ännu inget skriftligt svar inkommit på frågan. Vapenägaren följer ärendet.