Pistolskyttet förbjuds

Regeringen stödjer att pistolskyttet förbjuds. Lakejen som driver lagstiftningen för att förbjuda pistolskyttet heter Claes-Bertil Johansson, en driven karriärist som gjort bort sig som polismästare och därför tagits om hand på rikspolisstyrelsen (RPS).

Raka besked och tydlighet vid kontakt med myndigheter och politiker är inte pistolskytteorganisationernas främsta kännetecken. Det ska vara så fint och försiktigt, så hövligt och mjukt, så mysigt i soffhörnan och samtalstonen runt kaffekopparna ska vara lågmäld och återhållsam.

Det är väl det som kallas "den svenska modellen"? Sportskytteförbundet (SSF) ingår i Riksidrottsförbundet (RF), som är politiskt styrt och skattefinansierat. Men SSF då, är inte det också politiskt styrt? Inte så öppet, men ändå. RPS är styrt av regeringen som tillsätter chef på politiska grunder. Och RPS har sin man i SSF.

Regeringen vill förbjuda pistolskyttet, det är den enda rimliga slutsats man kan dra. Som verktyg har man den juridiske hemsnickaren Claes-Bertil Johansson, maktberusad förbudspåve som lyckats nästla sig fram till posten som huvudtränare i SSF. Samtidigt har han kvar tjänsten som överstepräst på RPS när det gäller vapenreglerna.

Naturligtvis blånekar Claes-Bertil till att vilja förbjuda pistolskyttet. Han vill "bara ha rimliga regler för enhandsvapnen". Rimliga? Alltså, hela idrottsskytterörelsen ska göra givakt och patron ur för vad en enda man, denne Claes-Bertil, tycker är "rimligt".

Den som synar vad Claes-Bertil skriftligen och muntligen bearbetar regeringen med och som är "rimligt" med Claes-Bertils måttstock inser att det blir inget kvar av pistolskyttet när nuvarande elit lägger av. Hela folkrörelsen för pistolskytte försvinner.

I årtionden har Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) uppvisat en förbluffande naivitet och okunnighet. Lika länge har RPS fått härja med resultat att reglerna skapat en massa onödig byråkrati, slagit undan benen på nyrekryteringen av unga skyttar, försämrat rättssäkerheten och försämrat servicen på tillståndsenheterna.

SSF har odlat ledare som är mästerliga på trivselatmosfär vid kaffedrickande med makthavare men totalt odugliga på politisk analys och vars omdöme allvarligt kan ifrågasättas när man tillsätter RPS förbudsfetischist som huvudtränare.

Inte ens efter att huvudtränaren Claes-Bertil alias förbudsmästaren på RPS lyckats förhindra att skyttar med rimlig medaljchans fick åka till OS i Aten har SSF agerat.

I näringslivet och i ledarkretsar finns en gyllene regel om att den som gör en misslyckad rekrytering också ska ta ansvar för att rätta till misstaget. SSF, gör det! Sparka Claes-Bertil Johansson som tränare och inse att hans båda roller är lika oförenliga som olja och vatten.

Ragnar Skanåker

PS. Jag själv har också sovit och varit naiv och inte förstått att jag i tysthet har särbehandlats positivt av myndigheterna under decennier. Det ber jag hela idrottsskytterörelsen om ursäkt för.