Statistik på RPS

I TV och andra media har svenska folket undfägnats med statistik på stulna vapen. Enligt RPS visar det en stor ökning från 2002 till 2003 och detta skulle då motivera än strängare bestämmelser för de legala vapenägarna.

Vapenägaren har försökt få lite klarhet i hur denna statistik tas fram.

Alla stulna och förkomna vapen rapporteras lokalt i ett datasystem som heter RAR och på varje vapen sätter man en brottskod. Även förkomna vapen hamnar där, så att de finns med bland efterspanade vapen. Ett påträffat vapen kan då hittas, antingen det är stulet eller förkommet.

Men RPS kan inte använda sitt register som en databas. När registret skapades utgick man från de system man då redan hade och datoriserade dessa. Någon kravspecifikation gjordes inte. Ingen hade en tanke på att man skulle kunna vilja köra statistik på längden och tvären. Man kan således inte selektera på brottskod, vilket ju borde vara elementärt i sammanhanget.

RPS dataavdelning har naturligtvis en uppsjö av önskemål från användarna om mera flexibilitet i systemet, men att vidareutveckla systemet kostar pengar. Sådant är bristvara.

Så idag får man antingen begära en specialkörning, där en datatekniker lägger ett antal timmar på att skriva ihop en programsnutt som sedan körs senare i någon nattlig batchkörning, eller också får man ta fram blyertsen och suddgummit och manuellt addera ihop vad man vill ha fram.

Av den statistik man presenterar framgår inte, om man dragit ifrån påträffade vapen. Är statistiken brutto eller netto?

Så är situationen år 2004. När näringslivet sedan länge är datoriserat. När vi har Internet. När vi använder statistik som underlag för våra viktiga beslut.

SVF efterlyste i brev en förklaring vad som ingick i kategorin "övriga lokaliteter" i statistiken. Av den totala ökningen om 697 stulna vapen kom nämligen 571 från dessa "övriga lokaliteter". Redan detta borde resultera i en speciell kontroll för att se, om det fanns ett mönster i stölderna. Efter 2,5 månaders väntan kom ett kortfattat brev från RPS regelmakare, som preciserade att till denna kategori hänfördes allt som inte ingick i de redan specificerade lokaliteterna bostäder, bilar, föreningslokaler etc. Tryckfrihetsförordningen säger att en myndighet skall ge omgående svar, men tydligen hade det tagit lång tid att återigen gå igenom materialet för att komma fram till denna slutsats.

Det är inte konstigt att polisen inte har kapacitet att hänga med den kriminella utvecklingen. Man har inte ens rätt verktyg för sin egen verksamhet.