Effektgräns för luftvapen

Kalibergräns eller effektgräns för licensplikt? Det nya lagförslaget Ds 2004:32 gav inget definitivt svar, man vill utreda frågan ytterligare. Till dess vill man behålla den nuvarande gränsen vid 10 Joule anslagsenergi. Denna gräns betecknades som den då en kula slår igenom skallbenet på en människa. Den föreslogs av 1987 års vapenutredning och blev lag 1992.

En av remissinstanserna, FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut), har gjort en del prover med olika luftvapen för att beräkna deras "farlighet". Man har enligt rapporter skjutit dels i gelatin, dels i muskulatur på människokadaver. Vid skjutningen i gelatin (som ju inte har muskelvävnadens struktur utan är mera som gele) har man inte haft något yttre skydd som skulle motsvara mänsklig hud. Detta har naturligtvis bjudit sämre motstånd.

I rapporten har man också gjort jämförelser med krutvapen som har haft en betydligt större mynningsenergi och man har också tittat på grövre kalibrar. Vi använder här den vanligaste projektilen, diabolokulan, som exempel.

Formeln för att beräkna anslagsenergi i Joule, räknat på en diabolokula 4.5 mm som väger 0,5 gram och har hastigheten 110 m/sek, är

0,5 x 110 x 110 = 3 Joule

2000

Skulle man öka denna kulas hastighet för att uppnå anslagsenergin 10 J måste man komma upp i 200 m/sek. Detta torde motsvara ett kraftigt luftgevär.

För att gå igenom huden med en diabolokula (förutsatt att kulan går rätt emot huden och att denna är oskyddad av kläder) behövs en hastighet av 70-80 m/sek. Vid lägre hastighet blir det endast ett blåmärke. I ett experiment nådde man 11 cm inträngning i muskulatur vid en anslagshastighet om 125 m/sek, således med en anslagsenergi av blygsamma 4 J. Eftersom man räknar att en människokropp i genomsnitt är 14 cm tjock skulle således denna lilla diabolokula gå nästan rakt igenom kroppen, avfyrad av en licensfri luftpistol.

Det framgår ej av rapporten hur experimentet har genomförts, om mynningen satts alldeles intill målet eller om man skjutit på visst avstånd.

Med detta resonemang skulle i stort sett alla luftvapen bli licenspliktiga. Idag är kravet 18 år och ingen licens för luftvapen med en anslagsenergi under 10 J. Är man under 18 år och/eller vapnet har en anslagsenergi över 10 J är det licensplikt.

I Tyskland har man valt att sätta gränsen vid 7.5 J, vilket torde motsvara vad luftgevär för tävling håller. Denna anslagsenergi, menar man, är gränsen för när kulan kan tränga in i kroppen och ge allvarliga skador.

SKL har dock påpekat, att en utredning om köksknivar, bilar, flygplan eller andra vardagliga ting skulle visa att de är farligare än luftvapnen, om de används som vapen.