Konsekvenserna av Fap 556-2


Ett flertal skytteföreningar har fått krav på sig att ändra sin förvaring på skjutbanan, med rikspolisstyrelsens (RPS) Fap 556-2 som lagstöd. En av dessa föreningar är Mölndals SF, som har byggt om kassunen.

Nu var man i föreningen lyckligt lottad, eftersom man hade medlemmar med egna firmor som kunde utföra själva arbetet inklusive betongarbete, svetsning och kranlyft. Detta har inneburit väsentliga kostnadsbesparingar för skytteklubben.

Ändå har notan blivit hög, trots extrapris för dörren 30.000 kr. En del av taket till paviljongen fick rivas för att man skulle kunna lyfta in dörren och återställningen innebar materialanskaffning. Allt som allt har man haft en totalkostnad runt 107.000 och det är inte småsummor för en skytteförening. (Till ordinarie pris hade kostnaden legat över 300.000 kr)

I detta ligger uppgradering av larmet men inte årliga kostnader för abonnemang. Trots skjutbanans belägenhet relativt nära både bostads- och industriområden är det dock tveksamt, om ett larm leder till polis på plats innan förövare hinner försvinna ut i den fria skogbevuxna terrängen runtom skjutbanan.

En annan skytteförening fick offert på larm från Securitas, som är allenarådande på orten. Själva larmet går på 65.000 inkl moms och de löpande kostnaderna ligger på 12.000 per år.

Dessa siffror ligger ljusår från de som anges i RPS konsekvensutredning om Fap 556-2. (Denna består av 3,5 sidor text varav totalt 1 sida behandlar konsekvenserna av de nya reglerna. Man har dock inte bedömt det som möjligt att göra en närmare kostnadsanalys eller analys av hur många som kommer att drabbas av ökade kostnader.)

I ljuset av de siffror som nu kommer i ljuset och baseras på verkligheten, inte på en skrivbordskalkyl, finns det endast en sak att göra för RPS: att omedelbart kalla tillbaka Fap 556-2 och arbeta om den, plus begära tillstånd hos regeringen att införa kostsamma regler för skytteföreningar, allt enligt Verksförordningen 27§ st 4.

Innan man sedan ånyo ger ut Fap 556-2 skall man också noga kontrollera, vad bemyndigandet i vapenförordningen säger. Det talar nämligen endast om regler för förvaring av vapen i godkänt säkerhetsskåp eller därmed jämförbart utrymme. Inte med ett ord nämner vapenförordningen någon form av inbrottsskydd, till vilket larm får räknas.

Och skulle lagen ändras så att den också tar upp frågan om inbrottsskydd bör RPS inse, att direktlarm med fast ledning kan saboteras, medan däremot larm via GPS fungerar utan ledning och således inte är lika känsligt.

I vissa områden av Sverige har polisen inte kapacitet att rycka ut vid larm. I glesbygd kan man få köra ca 10 mil till en larmad anläggning och på den tiden hinner mycket hända, så polisen nobbar dessa larm.