Skanåkers krönika: Patron ur för pistolskyttet

Rikspolisstyrelsen har i åratal satsat stor kraft på att klä av skyttar och jägare deras vapen. Samtidigt har gangsters skjutit vilt på gator och torg med olagliga vapen som i huvudsak är insmugglade. Men mot detta har rikspolisstyrelsen inte gjort mycket mer än mumlat lite.

Rikspolisstyrelsen tycks få livsluft av att ideligen komma med nya paket med förbud och krav på ökad byråkrati för skyttar och skytteklubbar. Även jägarna får ibland en dos men en svag sådan. Att jägarna slipper lindrigt undan kan jämföras med gevärsskyttarna som också behandlas jämförelsevis milt.

Den ansvarige förbudsmästaren Claes-Bertil Johansson på rikspolisstyrelsen är jägare och har varit tränare för gevärsskyttar inom Svenska Sportskytteförbundet.

Den ena tokbestämmelsen efter den andra från rikspolisstyrelsen gör regelverket för vapenägare till en allt snårigare djungel. Bara godtycket för polismyndigheterna ges ett alltmer generöst utrymme.

Dessa ständigt återkommande angrepp mot skyttar och jägare från rikspolisstyrelsen undgick mig länge, eftersom jag personligen aldrig ens nuddat vid ett eget licensproblem. Jag erkänner, jag har vaknat upp sent. Men rikspolisstyrelsens förslag, som regeringen tacksamt svalt, om att målskyttar bara ska få ha en pistol (eller revolver) tills de kan visa framstående tävlingsresultat väckte mig brutalt.

Förslaget, som skall lämnas till riksdagen, innebär att pistolskyttar bara får ha ett enda vapen tills de kan visa fina tävlingsresultat. Då kan det bli en pistol till. Vill skytten ha ett tredje enhandsvapen så skall framstående tävlingsresultat från det senaste året kunna visas för de båda befintliga vapnen. Konsekvensen blir max ett vapen till per år. För elitskyttar, vill säga. Inte nog med det, vid sex vapen är det stopp även för våra bästa skyttar.

På papperet kan det bli mer än sex vapen, om polisen anser att Du har särskilt kvalificerade behov av det. Varför skulle polisen tycka det? Och vem kan vara i ungefär landslagsklass för sex olika vapen under ett och samma år för att kunna få en sjunde pistol?

När Normas VD behövde ett jaktvapen utöver sina sex så sade polisen, med rikspolisstyrelsens råd som grund, blankt nej. Överklagande till länsrätt och kammarrätt hjälpte inte. Tror någon att det blir enklare för någon av idrottsskyttets pistolgrensutövare?

Rikspolisstyrelsen skriver till regeringen att en del pistolskyttar "har onödigt många vapen". Men seriösa skyttar är bara ett samhällsproblem i rikspolisstyrelsens ögon. För andra är det kriminella och insmugglade vapen som är ett problem.

Nu vill jag ringa i klockan så att även förbundsmänniskor snabbt gnuggar sömnen ur ögonen. Om inte annat så för att det skall finnas en verksamhet att leda i framtiden. Alla dessa imponerande och hårt arbetande förbundsmänniskor och klubbfunktionärer som offrar mycket ideellt kan mobilisera i en svår tid, det vet jag.

Sveriges i särklass farligaste hot mot skyttet kommer från rikspolisstyrelsen. Och nu är läget akut för pistolskyttarna. När vi är "sågade" tas nästa skyttegren.

Alla Sveriges seriösa jägare och skyttar vill, ja verkligen vill, samarbeta med polisen. Det är viktigt inte minst för att polisen skall få hjälp med att avslöja kriminella vapeninnehav. Idag finns det många som pratar om "Johanssons Canyon". Ett avgrundsdjupt misstroende mot polisen.

Så vill vi inte ha det. Vi seriösa vapenägare ställer upp för samhället och vi vill samarbeta med polisen. Idrottsrörelsens skyttar är ett stort plusvärde i samhället och inget problem. Nu måste vi sluta huka i busken och våga stå upp för pistolskyttets framtid. Nästa gång är det en annan skyttegren, eller jägarna, som attackeras.

Slut leden!
Hälsningar

Ragnar Skanåker