Remingtonnare

Ett helt stycke i minnesanteckningarna ägnas licens för jakt med gamla "Remingtonnare". Många jägare har ju minnen från barndomen, då man gick ut med far eller farfar och hade Remington-bössan med.

Vi tar här in hela stycket som det är skrivet:

Tillståndsgivning beträffande kulgevär kal. 12,7x44R eller 8x58RD för jaktändamål: Rikspolisstyrelsen har sedan länge hävdat, att dessa vapen, tillverkade i slutet av 1800-talet och försedda med s.k. remingtonmekanism, är mindre lämpade för jaktändamål. Det anses att man inte bygger upp ett seriöst jaktintresse med föråldrade vapen då det i realiteten, allmänt i handeln, inte finns ammunition till dem. När någon söker om tillstånd att inneha denna typ av vapen för jaktändamål är det regelmässigt ett försök att undgå att plugga ett minnesvapen.

Enligt NFS 2002:18 får vapnen användas vid jakt.

Svenska Jägareförbundet, som får anses vara bäst skickade att uttala sig i frågan, har i en skrivelse deklarerat sin inställning:

"Vapen av denna typ anses emellertid vara mindre lämpliga för ändamålet eftersom de till följd av sin längd oftast är ohanterliga, är av enskottstyp samt svårligen kan förses med för jakt lämpliga riktmedel, t.ex. kikarsikte.

Det framstår därmed som långsökt att jägare som har moderna, konventionella kulgevär i vissa situationer eller vid vissa tillfällen skulle välja att använda den aktuella vapentypen vid jakt.

Det finns, enligt Jägareförbundets mening, ingen anledning att i samband med jakt använda vapentyper som vad gäller teknik och funktion är väsentligt underlägsna moderna jaktvapen. Ett grundläggande krav i samband med jakt är dessutom, att jägarna skall övningsskjuta med de vapen som skall användas och bristande tillgång till ammunition kan leda till att dessa förberedelser försummas eller sker i otillräcklig omfattning.

Innehavstillstånd för jaktändamål bör därför, vad gäller enskottsgevär med s.k. remingtonmekanism i aktuell kaliber, i princip inte lämnas."

Avslutningsvis hänvisar man till ett rättsfall i Kammarrätten i Jönköping.

Vi skall bara peka på några saker:

Naturvårdsverket, som bestämmer vilka vapen som får användas för jakt, har inte förbjudit vapnen eller ansett dem olämpliga för jakt, vilket RPS motvilligt medger.

Samtliga uttalanden från Jägarförbundet är ÅSIKTER, därav formuleringen med "bör". Man är väl medveten om att man inte kan komma med något dekret och säga "skall".

Även RPS är medvetna om att de inte har mandat att komma med regler och säger därför, att de anser dessa vapen "mindre lämpade för jaktändamål". En ÅSIKT, således.

Remington-lådan är ingen ny konstruktion, det är en gammal beprövad sådan. Även Mauser-mekanismen har sina år på nacken. Breech-loading för hagelpatroner kom inte igår.

Att en konstruktion inte är ny betyder inte att den är ineffektiv. Snarare visar en långlivad konstruktion att den är bra, rent tekniskt.

Det är inte bara vapnet som gör jägaren, även om många säljare kanske vill få oss att tro detta. En jägare som sedan åratal är väl förtrogen med sin Remington-bössa har inga svårigheter att träffa rätt.

Många gamla remingtonnare används för svartkrutsskytte. Man laddar själv sina patroner (det är inte alla som köper färdiga patroner, som man kunde tro av reklamen). Det kan man också göra med modernt krut. Hylsor och övriga tillbehör finns att köpa.

Även om Naturvårdsverket anser att vapnen får användas för jakt skall det betonas, att det INTE är med svartkrut i patronerna i så fall. Svartkrutsvapen för jakt tillhör en svunnen epok.