Föreningsintyget

Ibland stöter man på försåtliga försök att utvidga lagstiftningen. Ett hittade vi i senaste versionen av föreningsintyget.

Föreningens intygande funktionär skall kryssa för på olika ställen:

  • vilka förbund föreningen tillhör
  • att det förbund som föreningen tillhör i sitt skjutreglemente har en tävlingsform för det slag av vapen som intyget avser
plus ett litet tillägg där man skall intyga att medlemmen varit aktiv de senaste månaderna och regelmässigt deltagit i föreningens skjutningar "med vapen som förekommer i förbundets reglemente".

Vi vill återigen påpeka:

  • att det enligt vapenlagstiftningen inte krävs tävling
  • att förbundens tävlingsformer endast har betydelse för klubbvapen, inte för enskild skytts vapen

För enskild skytt gäller fortfarande, tills lagstiftningen ändras, att han skall ha fyllt 18 år, ha behov av vapnet, vara medlem i skytteförening samt (för enhandsvapen) ha fullgjort kompetensprov. Ingen koppling till förbund!                   

 

Uppdaterad 20050219