Regler för deaktivering

Bland samlare är det inte ovanligt, att man i sin intressesfär även har helautomatiska vapen. Det behöver inte vara att man fokuserar just på dessa, de kan ingå i en serie som visar t.ex. infanteriets historisk-tekniska utveckling under en viss tidsperiod.

Tidigare har det inte varit omöjligt att få samlarlicens på sådana vapen. En del har till och med fått licens på vapnet i fullt brukbart skick. Men det har också varit många som fått deaktivera sina vapen, d.v.s. göra dem varaktigt obrukbara.

På senare tid har det emellertid blivit nästintill omöjligt att få samlingslicens ens på ett varaktigt obrukbart helautomatiskt vapen. I Rikspolisstyrelsens papper kan man läsa, att sådana licenser inte skall ges, eftersom det är relativt lätt att återställa vapnet till brukbart skick (!).

En av våra medlemmar har ett fall som skall upp i Länsrätten. Han efterlyser då tekniska specifikationer för deaktivering av helautomatiska vapen, så att det inte kan aktiveras. I Tyskland t.ex. får man plugga vapnet och ta bort slutstycket, samt skära upp pipan. Vem är naiv nog att tro, att ett sådant vapen skulle kunna aktiveras igen???

Men problemet i Sverige är, att det inte finns några regler för HUR ett vapen skall deaktiveras. Det närmaste man kommer i regelverk är ett ALLMÄNT RÅD i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 i 15 kap, Varaktigt obrukbara vapen, sid 32/33:

För att ett vapen skall anses som varaktigt obrukbart bör det vara åtgärdat på ett sådant sätt att det därefter inte kan användas för skjutning.

För att uppfylla kravet på att vapnet har gjorts varaktigt obrukbart bör fordras, att skott överhuvudtaget inte kan avlossas med vapnet. Exempelvis kan patronläget svetsas igen så att en patron inte kan föras in i det eller, om patronläget är skilt från pipan, vilket är fallet med bl.a. revolvrar, att såväl pipans bakre del som trumman svetsas ihop. För att hindra sprängning av patronläget bör i sistnämnda fall hanens slagstift avlägsnas eller slagstiftshålet svetsas igen. Har vapnet utbytbar pipa, bör denna svetsas samman med vapnet i övrigt.

Och Rikspolisstyrelsen har naturligtvis inte velat trycka på för att få fastslaget regler, vilket annars Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) mycket väl skulle kunna få i uppdrag att göra.

Men då skulle man ju inte längre ha någon tekniskt grund för att ge avslag. Och man skulle inte kunna hävda, att det var möjligt att aktivera vapnet igen, ty då hade ju inte SKL formulerat reglerna rätt …