VAPENKLASSER
När du ska söka licens

Listan över skyttegrenar är kanske inte komplett, SVF tar tacksamt emot tips. Nedan får du lite råd om vad du kan göra om det krånglar med din licensansökan på grund av "synnerliga skäl"
- för många vapen
- för kort pipa på vapnet
- din förening är ej ansluten till "godkänd sammanslutning"

Ofta får man höra av en handläggare att man har för många vapen, om man har 6-7 enhandsvapen och några gevär.

Särskilt nu, när Rikspolisstyrelsen i sin Fap har lyckats klämma in en så ovederhäftig mening om automatvapen och enhandsvapen:

"Om ansökan avser tillstånd till innehav av flera sådana vapen av samma typ och kaliber, bör kravet på synnerliga skäl skärpas. Det bör därvid vägas in att det knappast är realistiskt att vara aktiv i ett stort antal olika skyttegrenar. "


Detta bekräftar bara, att RPS inte känner till skyttet i Sverige. Men man kunde ju lärt sig lite av Fappens remissinstanser, till exempel Pistolskytteförbundet, som gav klara besked:

"Att en skytt tränar och tävlar i följande grenar är inte ovanligt:
Banskjutning: A, B och C-vapen
Fältskjutning: A, B, C och R-vapen
Magnum: Single action och double action .44 och .357 samt fri klass
Sportskytte: Fripistol och snabbpistol
En sådan skytt har behov av 14 vapen!"

Därför har vi tänkt att den länkade listan kunde vara användbar just när det gäller ansökan om vapen för målskjutning. Vi har lagt den här som en vanlig skrivfil och även som en PDF-fil som du laddar hem till din egen dator för utskrift. För att läsa en PDF-fil behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader (hämta hem det)

Använd så här:
Skriv en lista över dina innehavda målskjutningsvapen plus dem Du söker för. Numrera dem. Fyll i varje vapens nummer i den ruta som representerar en gren där Du använder vapnet. Skicka med listan med din ansökan.

Du kommer nämligen att se att dina vapen täcker en förbluffande liten del av alla de skyttegrenar som finns med i tablån. Och detta är just meningen, att handläggarna skall kunna se klarare på just ditt individuella behov, inte stirra sig blinda på antalet vapen och förfalla till subjektivt tyckande att "Du har för många vapen".
Kom ihåg vad lagen säger: det är behovet som skall styra.
Och vad propositionen sade: Meningen med lagändringen är inte att försvåra för landets skyttar och jägare att utöva sin hobby.

Får du avslag med motiveringen att ditt skytte inte bedrivs av en av RPS godkänd sammanslutning, se vad Kammarrätten i Sundsvall sade om detta och om intygsskrivande.

Får du avslag med motiveringen att din piplängd är för kort (om du har sökt för snubby-skytte), se resultatet av SVFs provskjutning av snubby.

Får du avslag med motiveringen att du har för många vapen eller inte har "synnerliga skäl" att få det sökta vapnet, se vad vi skriver i Vapenbladet 2-2002 om Kammarrättens analys av begreppet synnerliga skäl.

     
Uppdaterad 20050219