VAPENÄGAREN

Tidningen VAPENÄGAREN ingår i medlemskapet i Sveriges Vapenägares Förbund - SVF

Skicka gärna insändare. Har du någon bild får du gärna sända in en.
Adressen är: SVF, Stala 3358, 472 97 Varekil. Ange din adress så får du korten tillbaka.
Om du sänder material per mail kan du lägga bilder och text som separata bilagor.

           
Medlemstidning 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019
Medlemstidning 2018 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018
Medlemstidning 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
Medlemstidning 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
Medlemstidning 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015
Medlemstidning 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014
Medlemstidning 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013
Medlemstidning 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012 6/2012
Medlemstidning 2011 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011
Medlemstidning 2010 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010
Medlemstidning 2009 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009
Medlemstidning 2008 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 6/2008
Medlemstidning 2007 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2007 6/2007
Medlemstidning 2006 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 5/2006 6/2006
Medlemstidning 2005 1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005
Medlemstidning 2004 1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004
Medlemstidning 2003 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003
Medlemstidning 2002 1/2002 2/2002 3/2002 4/2002
Medlemstidning 2001 1/2001 2/2001 3/2001 4/2001
Medlemstidning 2000 1/2000 2/2000 3/2000 4/2000
Medlemstidning 1999 1/1999 2/1999 3/1999 4/1999

 

Tidningens innehåll

Redaktionsgruppen som sysslat med tidningens framställning har fått en del önskemål från medlemmar om vad tidningen skall innehålla, t.ex. situationen i övriga nordiska länder, vapenartiklar, samhällsfrågor.

Även om tyngdpunkten skall ligga på juridiska frågor så blir det alltför mäktigt för läsaren att bara plöja igenom rättsfall och lagtexter. Därför har vi sökt göra de juridiska artiklarna så lättlästa som möjligt samt tagit in annat material som haft anknytning till vapen och det samhälle vi lever i. Vi kan dock inte, med de resurser vi har, konkurrera med andra tidningars tekniska vapenartiklar med förföriska foton i färg. Tanken är dock att det i varje nummer skall finnas något av intresse för läsaren vare sig han är skytt, jägare eller samlare.

Dessutom behöver vi i vissa nummer utrymme för ekonomiska rapporter och andra interna frågor. Tidningen är ju samtidigt styrelsens informationskanal till medlemmarna.

Vi har av porto- och tryckskäl totalt 24 sidor att använda, varav en sida är framsidan (enstaka nummer har varit större).