Summering av propositionen från SOU 2013:7


Lagrådsremissen innehåller som väntat förslag om skärpningar i straffen för vapenbrott. Dessa skärpningar ska införas 2014-09-01 och det är ju inget som legala vapenägare har något emot.

Lagrådsremissen innehåller inga förslag om inskränkningar i helautomatskyttet, inte heller några idéer om licensplikt på magasin eller att halvautomatiska gevär för målskytte skulle beläggas med femårslicens.

Man har omsorgsfullt undvikit att tackla de största stötestenarna för legala vapenägare, nämligen att det saknas definition på "aktiv" och "synnerliga skäl". Här missar regeringen totalt sin uppgift nämligen att skriva tydliga lagar som kan förstås av både myndigheter, domstolar och medborgare.

Lagrådsremissen innehåller en automatisk förlängning av giltighetstiden på en femårslicens under handläggningstiden fram till lagakraftvunnet beslut (avslag eller beviljad) förutsatt att man lämnat in ansökan senast 4 veckor innan licensen går ut. Tyvärr anser man att denna ändring och övriga ska införas först 2015-01-02 då landets alla 21 polismyndigheter har blivit en enda. Det har inte med saken att göra, man kunde mycket väl ha satt att ändringen skulle införas 2014-09-01. Då hade man också eliminerat hotet från sådana polismyndigheter som idag kräver att vapenägare ska begå brott mot vapenlagen genom att förvara sina vapen hemma trots att giltighetstiden har gått ut. En myndighet får inte uppmana till brott, varken i tal eller skrift.

Lagrådsremissen innehåller också regler om auktorisation av skytteförbund och föreningar. I stort sett är reglerna desamma som idag men det blir lite mera rättssäkert eftersom ett avslag från Rikspolisstyrelsen då går att överklaga.

Det finns ingenstans någon koppling till att en sökande måste vara medlem i en sådan auktoriserad förening för att kunna få licens. Detta finns som bekant endast i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3.

Det betonas mycket tydligt att all auktorisation avser föreningar som vill ha egna vapen. För föreningar som inte vill ha egna vapen sätter man inte upp några regler om auktorisation.

Det sägs ingenstans att endast auktoriserade föreningar ska kunna utfärda föreningsintyg. Inte heller anser man att föreningsintyget ska räcka som bevis på att en sökande är aktiv.

Det finns naturligtvis en möjlighet att det kommer fler propositioner baserade på SOU 2013:7