POLITIK
SVF är en ideell organisation och har inga anslag och är partipolitiskt obunden.

RIKSDAGENS HEMSIDA (Länk)   REGERINGENS HEMSIDA (Länk)
 

4-2006 Politikernas svar inför valet

1-2005 Politiker som lyssnar

2-2005 Ändringar i Fap 556-2

2-2005 Interpellationsdebatt om blyhagel och sportskytte

2-2005 Interpellation om bly

3-2005 Ny debatt om bly

Blyförbudet är uppskjutet två år.
Miljödepartementet frågade inga användare av blyad ammunition i remissrundan.

 

   
Uppdaterad 20050715