BLI MEDLEM I SVF DU OCKSÅ!

SVF - Sveriges Vapenägares Förbund är en renodlad intresseorganisation för civila vapenägare. Vi har inga anslag och är partipolitiskt obundna. Förbundet bildades 1982.

Du ska bli medlem i SVF om du tycker att . . .


det är fel att vapenlicenserna kan dras in på grund av trafikbrott eller andra saker som inte har med vapen att göra
Rikspolisstyrelsens hemsnickrade "lagregler" (maskerade som Allmänna Råd) inte skall få ligga till grund för domstolarnas bedömning
Rikspolisstyrelsens icke lagstödda föreskrifter ska rensas bort
Rikspolisstyrelsens olika allmänna råd, som starkt inskränker lagstiftningen, ska rensas bort ur åsiktsfloran
Rikspolisstyrelsen måste bli en myndighet som medborgarna kan respektera
vapenhandläggare runtom i landet ska ha kompetens för sitt arbete (kunskap om både juridik och vapen)
lagen om tidsbegränsade vapenlicenser skall omprövas (i senaste vapenlagsutredningen ville man dessutom utsträcka denna tidsbegränsning även till samlarvapen men detta togs inte med i proposition 2005/06:113)
en vetenskaplig utredning ska göras huruvida metalliskt bly verkligen är farligt för miljön
de ständigt återkommande skärpningarna för hederliga civila vapenägare är fullständigt verkningslösa mot det ökande vapenvåldet
det satsas för lite på att komma åt den verkliga roten till det onda, de kriminella och deras illegala vapen
vapenägarna i Sverige ska bli starkare mot de redan överlägset starkare myndigheterna
det är bra att det finns en organisation som hjälper sina medlemmar
våra domstolar inte ska hamna i beroendeställning av regeringens anslag och sparbeting
det omgående skall inrättas en författningsdomstol i Sverige

Sent varje höst har vi ett specialerbjudande: den som går med som ny medlem och betalar avgift för nästkommande år får även alla tidningarna för innevarande år på köpet. Ny medlem som betalar in efter årsskiftet: om Du vill ha tidningarna för föregående år gratis så markera detta på inbetalningskortet.

I medlemskapet ingår tidningen Vapenägaren samt fri rådgivning om Du får problem med t.ex. en licensansökan.

All finansiering sker via enskilda gåvor och medlemmarnas årsavgifter

När man betalar via Internet kommer automatiskt avsändarens namn och adress ut, men ange gärna ett telefonnummer!

Medlemsavgift 250 kr per kalenderår

Plusgiro 341602-1
Bankgiro 5649-2788
eller swish
123 221 20 33

Uppdaterad 2014-04-05