BLI MEDLEM I SVF DU OCKSÅ!

SVF - Sveriges Vapenägares Förbund är en renodlad intresseorganisation för civila vapenägare. Vi har inga anslag och är partipolitiskt obundna. Förbundet bildades 1982.

Medlemsavgift 250 kr/kalenderår insättes på pg 341602-1 eller bg 5649-2788, eller swisha till 123 221 20 33. Ange gärna telefonnummer ...

Tidningen Vapenägaren och fri rådgivning ingår.

Du ska bli medlem i SVF om du tycker att . . .     

- vapenlagstiftningen ska förtydligas och struktureras bättre, nu är den ett lappverk
- Polismyndighetens allmänna råd ska separeras från lagtext eftersom de inte är lagar
- Polismyndigheten ska bytas ut mot en ny Viltmyndigheten, med nya chefer (ej från Polismyndigheten).
- Tidsbegränsade vapenlicenser ska bli icke-tidsbegränsade när man har förnyat licensen första gången
- Det ska vetenskapligt utredas huruvida metalliskt bly är miljöfarligt och skadligt för människa/djur eller ej
- kriminella och terrorister och deras illegala vapen ska jagas, inte legala laglydiga vapenägare
- Viteskrav istället för indragna licenser vid bagatellartade avvikelser mot vapenlagstiftningens krav.
- Kvaliteten på våra förvaltningsdomstolar måste förbättras
- Sverige måste få en författningsdomstol