LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR


 

Avseende
Lagrum
§
Daterad
JAKT

Förordning om viltvårdsområden
Jaktförordningen
Jaktlagen

Naturvårdsverkets författningssamlingar
om jakt och statens vilt NFS 2002:18
administration av jakt på vilt och rovdjur NFS 2002:19
vilthägn och inhägnader NFS 2002:20
ändringar i jakt och statens vilt 2002:18 NFS 2002:22
förvaltning av rovdjur NFS 2010:1

1980:896
1987:905
1987:259
990620
990620
990620


020626
020626
020626
020926
100114
       

VAPEN

VAPENLAGEN
(utfärdad 1996-02-08, uppdaterad tom SFS 2006:386)
Vapenlagen i: Notisum/Rättsnätet Juridiskt Forum

SFS
1996:67


990815

 

VAPENFÖRORDNINGEN
(utfärdad 1996-02-08, uppdaterad tom SFS 2006:1304)
Vapenförordningen i: Notisum/ Rättsnätet Juridiskt Forum

SFS
1996:70

990815
  RIKSPOLISSTYRELSENS föreskrifter och allmänna råd
om vissa harpunvapen FAP 551-2
om vapenlagstiftningen FAP 551-3
om inköps/försälj. ställen FAP 551-4
om europeiskt skjutvapenpass FAP 553-1
om museers förvaring FAP 556-1
om handlares och sammanslutningars förvaring FAP 556-2
om inlämnade vapen/ansvarsfrihet Fap 559-1
RPSFS
1986:23
2009:13
2000:30
2000:59
2006:13
2005:4
2007:1

860611
090423
000523
000809
061214
050217
070209
AMMO MSB-MYNDIGHETENS föreskrifter
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
 MSBFS  
MILJÖ Regeringens proposition om miljöbalken
Del 1
Del 2
Del 3
Summary in English
1997/98:145 990620

 

Uppdaterad 2010-09-21