ppdaterad 20050219

INTEGRIETSPOLICY

EU:s nya förordning GDPR

2018-05-25 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. GDPR betyder General Data Protection Regulation.

Den innebär ingen skillnad för oss. Vi får inte ha personnummer i registren, precis som tidigare, och vi har endast officiella adressuppgifter plus telefonnummer och mailadress om vederbörande har uppgivit detta.

Vi lämnar inte ut några uppgifter från vårt register till tredje man, oavsett om detta skulle vara en privatperson eller en myndighet. Om någon skulle begära detta tar vi kontakt med vederbörande och begär tillstånd att lämna ut uppgifterna.

Du behöver således inte göra något själv med anledning av denna nya dataförordning.

Gull-Britt Söderström
Generalsekreterare/kassör och registeransvarig