DEBATT

Blydebatten

Blyhysterin av Erwin Woldemar
Vad är det som är så farligt med Plumbum (bly)? av Erwin Woldemar
Vetenskapligt om bly av Erwin Woldemar
Bly i marken inget stort problem av professor Björn Linder
Bly i skjutbanor
Motioner om bly
Ny interpellation om bly
Blyhagel och sportskytte
Ny debatt om bly
Remiss om bly
Remissinstansernas svar
Lerduveskyttet problemfritt?
Skadligt för miljön?
Bernkonventionens utredning
Fråga till Justitieministern

Skjutbanefall
Amsta skjutbana (Hallstahammars PK)
Lövestad skjutbana
Skjutbanefall Kallhäll skjutbana

Brevväxling med RPS-chefen om RPS hemsnickrade regler

OK att manipulera lagen?
Skriftväxling med RPS-chefen
 

 

Uppdaterad 20050715