AKTUELL INFORMATION!
Alla utställningar är osäkra

Uppdaterad 2020-07-31

 

 

 

 

 


AKTUELLA FRÅGOR


ÅRSMÖTE PER TELEFON !
Vi behöver trots Corona få till stånd ett årsmöte. Det blir som en telefonkonferens måndag 10 augusti kl 19.
Du som vill deltaga, meddela namn och telefonnummer till Gull-Britt på 0304-41171, 0739-426343 eller mail.
Alla handlingar fanns i mittuppslaget till Vapenägaren 1-2020.

UTSTÄLLNINGAR BLIR INTE AV
På grund av de restriktioner som Corona-pandemin ger oss är det högst osäkert om vi kommer att kunna delta i några utställningar överhuvudtaget.

ÅRSMÖTET INSTÄLLT !!!
På grund av riskerna med Corona-viruset har styrelsen valt att ställa in årsmötet 31 mars 2020 kl 19 i Kallebäck. Ny datum får bestämmas när faran är över.

Vi varnar alla som söker vapen att inte använda sig av Polismyndighetens digitala ansökningsblankett. Läs varför.

Inrikesminister Damberg har gjort ett inlägg som visar att han inte alls har förstått texten i EU:s Ändringsdirektiv. Se förklaringen här.

Ett upprop till alla vapenhandlare och vapenägare! Läs här.

Regeringen skickade en remiss till Lagrådet om magasin. Läs SVF:s kommentarer till Justitiedepartementet och Lagrådet här.

Regeringen har publicerat ett "Faktablad" om magasin. Detta faktablad orsakar flera frågetecken än det rätar ut. Se SVF:s kommentarer till Justitiedepartementet här

SVF:s svar på magasinsremissen finns här

SVF:s svar på förslaget till ny Fap 525-1 om skjutbanor finns här
och svaret på den konsekvensutredning vi fick efter begäran finns här

Domstolen ignorerar lagen
HFD nekade prövningstillstånd. Domstolen tycker att Ruger RPR med pistolgrepp, vikbar kolv och militäriskt utseende inte är lämplig för jakt, väl medveten om att den exakt likadana Tikka T3 av dem bedömdes som lämplig för jakt. Naturvårdsverket har godkänt båda. Två domar (med samma domare inblandad) går således helt emot varandra. Läs den häpnadsväckande förklaringen här

SVF har gjort blanketter för licensansökan och föreningsintyg som följer vapenlagstiftningen (vilket inte Polismyndighetens blanketter gör). Läs om blanketterna här, titta på ansökan respektive föreningsintyg.

Moderatledaren glömde låsa vapenskåpet. Läs SVF:s brev om hur Polismyndigheten ofta tar till återkallelse av licenser för minsta lilla felsteg fast det kunde lösas på ett smidigare sätt.

Regeringen har presenterat en remiss till Lagrådet på det utkast till proposition angående ändringar i vapenlagstiftningen baserat på EU:s Ändringsdirektiv till Vapendirektivet. Läs SVF:s kritiska brev till Justitiedepartementet och de politiska partierna här.

Läs SVF:s remissvar på Kazimir Åbergs rapport nr 2 här!

Läs om hur en medlem blev bemött i en valstuga här !

Läs de politiska partiernas svar på SVF:s 7 frågor här !

Läs om EU:s nya integritetspolicy här.

Ett blad att överlämna om du hamnar i en poliskontroll och har vapen med dig ...

Läs artikeln om belastningsregistret

Har du fått avisering om inspektion av din vapenförvaring? Läs checklistan på vad du ska tänka på.
Se också SVF:s förslag till svarsbrev inför inspektionen.

Benelli MR1 i förvaltningsrätten!

Läs Ragnar Skanåkers artikel på Dagens Samhälle

Skicka ett protestbrev liknande detta till dina politiker och till regeringen !

Protestera genom att registrera dig på denna sida
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?

Läs SVF:s brev till Regeringen med krav på byte av myndighet för licensgivning.

En uppmaning till alla skyttar som har femårslicens!

Politikernas svar på SVF:s enkät

Ett sammandrag av propositionen, vad den innehöll och vad den inte innehöll ...

Läs brev till Justitiedepartementet att nu måste man se till att införa vapenutredningens förslag att femårslicens automatiskt förlängs om man har sökt ny licens !

Läs anmälan på Polismyndigheten i Norrbotten samt pressreleasen!

Läs Minnesanteckningar från mötet med polisen i Västra Götaland


Stöd Beredskapsmuseet !

Läs rådman Claes Linders studie om "synnerliga skäl"

Blogga på Newsmill ! Polisen är förbud och nej
Läs även allt som sägs på denna blogg

Lagregler om förvaring. Artikel från 2011.

Viktig information om skåp och lås

Ny förvaltningslag på G. Artikel från 2010.
Läs även remissinstansernas kommentarer . Artikel från 2011.

Ny vapenlagsutredning. Artikel från 2010.

Frågan om blyskatt är väl kanske lagd på is efter regeringens överenskommelse med skytteorganisationerna och direktiv till Svenska Jägareförbundet. Se artiklar i Vapenägaren 1/2009.

Vapengarderoberna för jakt och skytte har inte formellt lagstöd. Artikel från 2006.

1 % av inbrotten kan man påverka med hårdare förvaringsregler för vapen

I mål i länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten begärs nu att frågorna om larm och förvaringskraven i värdeskåp ska prövas om de har lagstöd. JK har sagt att det är dessa domstolar som ska pröva saken.

Skytteförenings begäran om dispens blir fråga för Regeringen.

Utredning mot illegala vapen ("Olof Egerstedts utredning")
En riggad utredning
SVF:s remissvar
Vad sade övriga remissinstanser?
Smutskastning

Fortsatt debatt om polisens nya kula
SVF har haft ett genmäle på Håkan Spuhrs artikel om polisens ammunition i polisens egen tidning Svensk Polis 3-2005.
Rikspolisstyrelsens etiska råd säger att RPS bör studera resultatet från Danmark (där man använder Action 3, en föregångare till Tysklands Action 4) och sedan göra en ny bedömning av sin ammunition. Detta är en mycket stark kritik mot RPS.
Skyttegrenar

Testskjutning av snubby-vapen